Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ tổ chức hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2020

 

Trường PTDTBT  Tiểu học Phìn Hồ tổ chức hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2020

Thực hiện công văn số 4242/ BGDĐT- GDCTHSSV về việc triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2020 ban hành ngày 15/10.2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp theo công văn số 2288/SGD&ĐT- VP về việc triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2020 ngày 27/10.2020 của Sở Giáo dục & Đào Tạo Tỉnh Điện biên.

Thực hiện công văn số 4242/ BGDĐT- GDCTHSSV về việc triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2020 ban hành ngày 15/10.2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp theo công văn   số 2288/SGD&ĐT - VP về việc triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2020 ngày 27/10.2020 của Sở Giáo dục & Đào Tạo Tỉnh Điện biên.

          Sáng nay thứ 2 ngày 09/11/202020, sau phần lễ chào cờ đầu tuần. Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ đã tổ chức hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tai Việt Nam năm 2020 bằng các hoạt động thiết thực như: Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh xem các hình ảnh, tình huống dẫn đến tai nạn giáo thông,  đọc các văn bản  của các cấp hướng dẫn triển khai hoạt động hưởng ứng và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2020, phát thanh phổ biến mục đích ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Tại buổi sinh hoạt ngoại khóa này, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông; cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông; cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của TNGT đối với toàn xã hội; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; văn hóa giao thông… nhằm nâng cao nhận thức, từ đó hình thành ý thức chấp hành tốt các qui tắc khi tham gia giao thông cho cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và  học sinh.

Lễ chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần

Thầy giáo Bùi Xuân Quý: Phó Bí thư Chi bộ triển khai các văn bản

Và các thông điệp "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2020

 

Hình Ảnh các thầy cô giáo cùng học sinh xem video-clip về

Tai nạn giao thông

Hình ảnh 1 phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông"

 tại Việt Nam năm 2020

Thầy giáo: Trần Đăng Khoa Bi thư Chi Bộ Hiệu Trưởng nhà trường

Đưa ra thông điệp tuyên truyền an toàn giao thông

Bài viết liên quan