Một số hoạt động trọng tâm tiêu biểu năm học 2019- 2020 của trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ

             Năm học 2019 - 2020 đã kết thúc tốt đẹp với nhiều nỗ lực cố gắng nâng cao chất lượng dạy học của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường.

Một số hoạt động trọng tâm tiêu biểu năm học 2019- 2020 của trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ

 

 

             Năm học 2019 - 2020 đã kết thúc tốt đẹp với nhiều nỗ lực cố gắng nâng cao chất lượng dạy học của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường. Chính vì vậy nhiều hoạt động tiêu biểu của các khối, lớp đã được ghi nhận với kết quả nổi bật, đáng tự hào, góp phần làm nên những thay đổi tích cực trong các hoạt động dạy và học của chung của trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ.

 

          1.Công tác huy động và duy trì sĩ số hoc sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
          Năm học 2019-2020 Nhà trường có 22 lớp với tổng số 501 học sinh, trong đó có 05 lớp ghép. Tỷ lệ học sinh/lớp đạt 27,7 học sinh/lớp. Nhà trường đã huy động trẻ 6 tuổi học lớp 1 đạt 115/115, tỉ lệ 100%; trẻ 6-10 tuổi ra lớp đạt tỉ lệ 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 82/82 học sinh đạt 100%. Thực hiện  và duy trì tốt công tác học sinh bán trú 178/501 học sinh đạt 35,5 %.

          Cơ sở vật chất trường lớp  tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố đảm bảo đủ phòng học để tổ chức 100% các lớp học dạy 2 buổi/ngày, học sinh bán trú được quan tâm tu sửa phòng nghỉ, nhà ăn, bếp, công trình nước, nhà vệ sinh đáp ứng đầy đủ cho việc học tập, ăn ở, sinh hoạt cho các em học sinh

 

                                                                                                  Khuôn viên nhà trường

Nhà ăn của học sinh

Khu nhà tắm, nhà vệ sinh của học sinh bán trú

2. Triển khai kế hoạch tổng thể thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018.
                  Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh nhà trường đã tổ chức triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới cán bộ, giáo viên trong toàn trường; Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh phê duyệt quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Điện Biên; Triển khai danh mục, nội dung sách giáo khoa lớp 1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; số 736/QĐ-BGDĐT ngày 18/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

        Nhà trường đã thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Từ đó triển khai lựa chọn sách giáo khoa theo quy định và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác lựa chọn sách giáo khoa  thực hiện đúng quy định, khách quan, kịp thời.

         Để có số liệu làm căn cứ đăng ký đặt mua sách giáo khoa đảm bảo đủ mỗi em học sinh có 01 bộ sách giáo khoa, Nhà trường đã phối kết hợp với trường mầm non để xác định chính xác số trẻ 5 tuổi đang học năm học 2019-2020, bao gồm cả học sinh trái tuyến và sẽ huy động tối đa vào học lớp 1 năm học 2020-2021.

        Cử  cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia tập huấn về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do các cấp lãnh đạo tổ chức.

      Đã tổ chức bồi dưỡng về Chương trình GDPT 2018 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 đối với 100% cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường.

Buổi tập huấn tập huấn về Chương trình giáo dục phổ thông 2018

3. Nâng cao số lượng, chất lượng dạy học Tiếng Anh cho học sinh.
          Nhà trường đã chú trọng xây dựng môi trường giao tiếp Tiếng Anh cho học sinh: thành lập câu lạc bộ tiếng Anh trong nhà trường, bản tin tiếng Anh, góc tiếng Anh trong lớp. Thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu tiếng Anh giữa các lớp; trò chơi mở rộng vốn từ tiếng Anh; ngoại khóa vui học tiếng Anh; xây dựng cây từ vựng song ngữ Việt-Anh theo chủ điểm, liên chủ điểm; phát huy những nhân tố tích cực hỗ trợ nhau trong quá trình học tập; kết hợp dạy học chính khóa với tổ chức các buổi hội thoại và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo điều kiện để học sinh được giao tiếp bằng tiếng Anh. Năm học 2019-2020 nhà trường có 11 /22 lớp 267 học sinh học Tiếng Anh .

Giờ  dạy ngoại ngữ của cô giáo Cà Thị Thim

4. Việc chỉ đạo thực hiện hiệu quả sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
          Đội ngũ giáo viên của nhà trường ổn định về số lượng, cơ cấu môn học cũng như trình độ đào tạo của cán bộ quản lí và giáo viên của nhà trường tiếp tục được nâng cao. Đội ngũ giáo viên của nhà trường thực sự đã thay đổi nhận thức về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, xác định nhiệm vụ đổi mới sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020. Các tổ chuyên môn tích cực xây dựng chuyên đề cấp tổ, trường về các nội dung " Mở rộng vốn từ cho học sinh ", "Rèn kĩ năng đọc cho học sinhdân tộc còn hạn chế kỹ năng phát âm", "Dạy đơn vị đo khối lượng", "Dạy giải toán có lời văn"... sát với đặc điểm học sinh dân tộc, cần thiết với các khối lớp và từng điểm bản mà giáo viên đứng lớp.

Giờ  dạy lớp 1 công nghệ của cô giáo Lò Thị Thiên

Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp ( Thi tìm hiểu an toàn giao thông)

 

 5. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên phổ thông, chuẩn bị cơ sở vật chất đủ

điều kiện để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
          Nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, ngũ giáo viên để báo cáo cho lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện sắp xếp đội ngũ giáo viên  đảm bảo số lượng và chất lượng đáp ứng triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
          Kết thúc năm học 2019-2020, 100% cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường được bồi dưỡng về Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Qua kết quả viết thu hoạch, 100% cán bộ quản lý, giáo viên nắm bắt khá tốt nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Rà soát, sắp xếp, sửa chữa để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; chủ động tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục, UBND xã Phìn Hồ xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất đủ theo quy định, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo việc thực hiện đổi mới của từng khối lớp; Huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị trường học.
          Nhà trường đã làm tốt công tác truyền thông về về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực để triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 tới nhân dân và phụ huynh học sinh

Hình ảnh các điểm trường của nhà trường

6. Tăng cường giáo dục kĩ năng sống, phòng chống bạo lực họcđường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng giáo dục học sinh các trường PTDT bán trú.
       

   Nhà trường xác định việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là việc làm rất quan trọng, ảnh hưởng tới quá trình hình thành nhân cách của trẻ cho tới tuổi trưởng thành. Giáo dục kĩ năng sống phải được bắt đầu từ khi trẻ còn nhỏ. Bởi vậy nhà trường đã chỉ đạo các tổ khối, giáo viên tăng cường giáo dục kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm trong năm học 2019-2020 nhằm giúp các em tự tin, tự chủ, chủ động trong quá trình xử lý tình huống trong cuộc sống.

Giờ ăn cơm trưa của học sinh bán trú

          7. Thực hiện tốt kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 nâng cao chất lượng các trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

Tính đến tháng 7  năm 2020, nhà trường duy trì 100% trẻ 6 tuổi ra lớp 1; và 82/82  học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%, giữ vững  chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.

 Nhà trường đã duy trì, nâng cao các tiêu chí về trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Tiếp tục huy động các nguồn lực tham gia cải tạo cơ sở vật chất nhà trường trong những năm tiếp theo; Tham mưu với địa phương và ngành để duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất hiện có, đồng thời xây dựng mới các phòng chức năng còn thiếu hoặc đã xuống cấp.

Các hình ảnh xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất

Hình ảnh Phụ huynh học sinh, cùng các thầy cô làm đường nước cho học sinh bán trú

8.Công tác truyền thông  về chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

    Nhà trường đã thực hiện tốt tuyên truyền về :

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và các cuộc vận động của Phòng Giáo dục Nậm Pồ.

Làm tốt công tác tuyên truyền về Chương trình giáo dục phổ thông mới, cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất như phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học, các trường cần đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy các khối lớp và ưu tiên cho khối lớp 1 vì đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới của năm học 2020-2021.

Tuyên truyền công tác kết hợp giữa gia đình, nhà trường,xã hội giáo dục nề nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống và các hoạt động giáo dục ngoại khóa, đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác giáo dục thể chất và các hoạt động TDTT.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý.

 

Hình ảnh tuyên truyền về chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chế độ ưu đãi của nhà nước đến với học sinh

      

9.Đánh giá chung

Năm học 2019- 2020, nhà trường đã thực hiện đúng kế hoạch của ngành, trường. Xây dựng đ­­ược mối đoàn kết nhất trí trong Hội đồng s­­­ư phạm, nề nếp trường lớp được củng cố, chất lượng có nhiều chuyển biến, nội dung các kế hoạch của nhà trường xây dựng đầu năm đều thực hiện một cách triệt để có hiệu quả hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra cụ thể.

Nhà trường đảm bảo duy trì sĩ số 100%, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích được thực hiện tốt. Nhà trường quán triệt tinh thần trong giáo viên, nhân viên và học sinh về thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT một cách nhẹ nhàng hiệu quả đúng tinh thần chỉ đạo, tạo được sự đồng thuận trong giáo viên, nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh. Giáo viên thực hiện tốt việc theo dõi chất lượng giáo dục.

Trong các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp năm học 2019-2020. Nhà trường có 2 giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh; 11 giáo viên dạy giỏi cấp Huyện ( Bảo lưu); 15 giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiêm, bài truyền thông đăng trên Website của nhà trường cụ thể có: 26/36 Cán bộ, giáo viên tham gia viết SKKN đạt 72 %; có 12 lượt giáo viên tham gia viết bài truyền thông đăng trên Website của nhà trường .

Động viên và khuyến khich học sinh trong toàn trường tham gia các hoạt động phong trào do các cấp phát động và đạt kết quả như: Chương trình Ý tưởng trẻ thơ có 22 bài tham dự; vẽ tranh tuyên truyền phòng chống Covid-19 có 33 bài tham dự; vẽ tranh về Bác Hồ có 20 bài tham dự; viết thư UPU có 15 bài tham dự; có 2 sản phẩm tham dự thanh thiếu niên sáng tạo do UBND Huyện Nậm Pồ tổ chức đã đạt 01 giải C và 01 giải khuyến khích.

Trong năm học 2019 - 2020, nhà trường đã duy trì tốt 5 tiêu chuẩn theo quy định của kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

 

       Với những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020, hi vọng công tác giáo dục của trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ sẽ ngày càng phát triển vững bước trên con đường tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới trong năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo.

                                                                          

                                                                                       Tác giả: Trần Đăng Khoa- Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan