• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-tuc/hoat-dong-cua-nganh" title="Hoạt động của ngành" rel="dofollow">Hoạt động của ngành</a>
Căn cứ Kế hoạch năm học của trường PTDTBT TH Phìn Hồ về việc Tổ chức Giao lưu ...
Căn cứ Kế hoạch năm học của trường PTDTBT TH Phìn Hồ về việc Tổ chức Giao lưu Tiếng Việt của chúng em cho học sinh dân tộc thiểu số cấp trường năm học 2019 - 2020 và được sự nhất trí của Chi bộ; BGH nhà trường, ngày 24/10/2019 Liên đội trường PTDTBT TH Phìn Hồ đã tổ chức buổi Giao lưu Tiếng Việt của chúng em cho học sinh dân tộc thiểu số.Giao lưu ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2